Jak działa system fotowoltaiczny

Montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 40 kW nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami formalnoprawnymi. Na tzw. papierach uproszczonych czyli bez żadnych pozwoleń możemy zainstalować dowolną liczbę urządzeń fotowoltaicznych pod warunkiem, że ich moc nie przekroczy 40 kW oraz mocy umownej (jest to moc określona w umowie kompleksowej zawartą z Zakładem Energetycznym). Nie jest potrzebna zmiana instalacji elektrycznej. System PV wpinamy do już istniejącej instalacji.

Działanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo proste. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały.

Specjalne urządzenie, które wchodzi w skład zestawu – inwerter przekształca prąd stały na prąd zmienny w taki sposób, aby w pierwszej kolejności prąd pobierany był z mikroinstalacji, a w drugiej kolejności z zakładu energetycznego.

 

DOMEKECOLINE

 

Po zainstalowaniu mikroinstalacji przez wykwalifikowanego instalatora należy o tym fakcie poinformować Zakład Energetyczny poprzez dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem poczty, złożyć osobiście lub za pośrednictwem naszej firmy (podpisując stosowne upoważnienie). Wniosek zawiera informację takie jak: lokalizację mikroinstalacji, planowany termin podłączenia, dane techniczne zastosowanych urządzeń.

Następnie w terminie 30-stu dni od daty złożenia  dokumentów pracownik Zakładu Energetycznego wymienia licznik z dotychczasowego jednokierunkowego na dwukierunkowy (koszt wymiany licznika pokrywa Zakład Energetyczne)

W chwili wymiany licznika nasza instalacja zostaje podłączona do sieci!

Po wymianie licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy w ciągu 7 dni Zakład Energetyczny przysyła Certyfikat przystosowania do sieci elektroenergetycznej do przyłączonej mikroinstalacji, który potwierdza przystosowanie do sieci elektroenergetycznej.

 

Schemat podłączenia mikroinstalacji


Zainstalowanie własnej mikroinstalacji przez uprawnioną osobę


Pisemne zgłoszenie do Zakładu Energetycznego o fakcie zainstalowania mikroinstalacji


W przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia wymiana  licznika na dwukierunkowy


Otrzymanie „Certyfikatu przystosowania do sieci elektroenergetycznej do przyłączonej mikroinstalacji”


Podpisanie umowy o sprzedaż energii elektrycznej (w postaci do aneksu już zawartej umowy kompleksowej)