Archiwum

Znowelizowana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

Archiwum: Aktualności

Znowelizowana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która weszła w życie z dniem 1.07.2016 roku wprowadziła nowe zasady rozliczeń dla prosumentów. Najistotniejszą ze zmian jest wprowadzenie tzw. net-meteringu, czyli systemu opustów. Krótko mówiąc – właściciel słonecznej elektrowni będzie mógł w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią pobraną w stosunku:

  • 1 do 0,8 w przypadku energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji o łącznej mocy nie przekraczającej 10 kW;
  • 1 do 0,7 w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy powyżej 10 kW lecz nie większej niż 40 kW